Menu
Obec Šípkové
ObecŠípkové

Starostka

Majetkové priznanie k 30. 4. 2023 (2.87 MB)

Daňové priznanie (525.3 kB)

Janka Miškufová

 

Janka MiškufováKontakt
starosta@sipkove.sk
telefón: 0948 414 001

 

 

 

 

Starosta je predstaviteľom obce  a jej najvyšším výkonným orgánom

Funkcia starostu obce je verejnou funkciou a volia ho obyvateia obce v priamych voľbách na obdobie štyroch rokov. Výkon funkcie starostu obce sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva podpisuje uznesenia , zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým aj právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.