Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Rozpočet 2017

Rozpočet na rok 2017. 

Rozpočet na rok 2017 a roky 2018 a 2019

Príjmy v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2014

Rozpočet  rok 2015

Rozpočet rok 2016

Čerpanie rok 2016

Rozpočet rok 2017

Rozpočet rok 2018

Rozpočet rok 2019

                PRÍJMY SPOLU

119 898

142 480

152 925

132 656,58

141 670

141 670

141 670

                    VÝDAVKY SPOLU

117 992

142 380

152 925

 103 737,36

141 670

141 670

141 670

 

                              BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

116 403

118 480

142 925

132 656,58

141 670

141 670

141 670

100

 

Daňové príjmy

106 331

107 600

125 290

121 590,79

129 870

129 870

129 870

110

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

85 783

  85 800

 103 500

103 497,84

108 000

108 000

108 000

120

 

Dane z majetku

9 818

   10 300

10 240

7 433,85

10 270

10 270

10 270

130

 

Domáce dane na tovary a služby

10 730

 10 500

 11 550

10 659,10

11 600

11 600

11 600

200

 

Nedaňové príjmy

3 990

  7 880

15 230

9 991,63

9 380

9 380

9 380

210

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 060

  5 100

8 600

4 160,49

6 300

6 300

6 300

220

 

Administratívne a iné poplatky a platby

1 900

  2 400

5 000

5 019,39

2 050

2 050

2 050

240

 

Úroky z vkladov

30

    30

30

1,93

30

30

30

290

 

Iné nedaňové príjmy

0

     350

1 600

809,82

1 000

1 000

1 000

300

 

Granty a transfery

0

3 000

1 525

1 074,16

1 470

1 470

1 470

310

 

Tuzemské bežné granty a transfery

0

3 000

1 525

1 074,16

1 470

1 470

1 470

 

                                     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

0

33 959

10 000

0

0

0

0

230

 

Kapitálové príjmy

0

33 959

10 000

0

0

0

0

320

 

Kapitálové transfery

0

33 959

10 000

0

0

0

0

 

                     FINANČNÉ OPERÁCIE

0

1 788

0

0

0

0

0

0

450

 

Z ostatných finančných operácií

0

1 788

0

0

0

0

0

0

                     

 

Výdavky v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2014

Rozpočet rok 2015

Rozpočet rok 2016

Čerpanie rok 2016

Rozpočet rok 2017

Rozpočet rok 2018

Rozpočet rok 2019

                PRÍJMY SPOLU

119 898

119 898

152 925

132 656,58

141 670

141 670

141 670

                    VÝDAVKY SPOLU

117 992

142 380

152 925

103 737,36

141 670

141 670

141 670

 

                                 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

117 992

118 380

142 925

103 737,36

141 670

141 670

141 670

600

 

01 Všeobecné verejné služby

62 564

61 600

69 845

51 349,15

65 505

65 505

65 505

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány (obec)

62 564

61 600

69 025

50 768,99

64 805

64 805

64 805

 

01.6.0

VVS inde neklasifikované(voľby)

0

0

820

580,16

700

700

700

 

 

04 Ekonomická oblasť

0

0

1 520

0,00

5 520

5 520

5 520

 

04.5.1

Cestná doprava(cesty, ulice, chodníky)

0

0

1 520

0,00

5 520

5 520

5 520

 

 

05 Ochrana životného prostredia

6 575

7 450

7 650

6 012,11

6 900

6 900

6 900

 

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

6 575

7 250

7 450

6 012,11

6 700

6 700

6 700

 

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

0

200

200

0,00

200

200

200

 

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

5 000

9 280

13 600

4 408,93

10 190

10 190

10 190

 

06.2.0

Rozvoj obce(údržba verejnej zelene)

1 000

2 000

6 100

2 102,18 

5 590

5 590

5 590

 

06.4.0

Verejné osvetlenie

4 000

4 000

6 100

2 306,75

4 100

4 100

4 100

 

06.6.0

Bývanie a OV inde neklasifikované (bývalá ZŠ)

0

0

1 400

0,00

500

500

500

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

3 470

2 700

4 600

3 426,14

8 204

8 204

8 204

 

08.1.0

Rekreačné a športové služby (TJ)

3 300

2 500

2 000

2 000,00     

2 000

2 000

2 000

 

08.2.0

Kultúrne služby (kultúrne udalosti)

170

200

2 400

1 294,65

6 004

6 004

6 004

 

08.3.0

Vysielacie služby

0

0

60

38,50

60

60

60

 

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby (DS en.)

0

0

140

92,99

140

140

140

 

 

09 Vzdelávanie

40 383

35 950

45 410

38 329,35

45 151

45 151

45 151

 

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

30 763

26 450

32 330

26 399,94

32 101

32 101

32 101

 

09.6.0.1

Služby pri predprimárnom vzdelávaní (ŠJ)

9 620

9 500

13 080

11 929,41

13 050

13 050

13 050

 

 

10 Sociálne zabezpečenie

0

0

300

211,68

200

200

200

 

10.4.0

Rodina a deti

0

0

300

211,68

200

200

200

 

 

                                      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

0

58 200

35 746

0,00

0

0

0

700

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

0

58 200

35 746

0,00

0

0

0

 

06.2.0

Rozvoj obce(verejné priestranstvo, park, ihrisko)

0

58 200

35 746

0,00

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany