Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Rozpočet 2016

Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na 2017, a 2018. 

Rozpočet na rok 2016 a roky 2017 a 2018 – návrh

Príjmy v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2013

Rozpočet  rok 2014

Rozpočet rok 2015

Čerpanie rok 2015

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

Rozpočet rok 2018

                PRÍJMY SPOLU

109 721

119 898

142 480

161 301,77

140 245

140 245

140 245

                    VÝDAVKY SPOLU

109 721

117 992

142 380

 109 796,73

140 245

140 245

140 245

 

                              BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU

109 721

116 403

118 480

125 556,04

130 245

130 245

130 245

100

 

Daňové príjmy

109 721

106 331

118 380

90 515,01

118 790

118 790

118 790

110

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku

85 783

  85 783

 85 800

73 157,19

97 000

97 000

97 000

120

 

Dane z majetku

9 818

   9 818

10 300

6 373,55

10 240  

10 240

10 240

130

 

Domáce dane na tovary a služby

10 730

 10 730

 11 500

10 984,27

11 550

11 550

11 550

200

 

Nedaňové príjmy

3 390

  3 990

7 880

5 879,97

9 580

9 580

9 580

210

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 060

  2 060

5 100

2 414,87

5 300

5 300

5 300

220

 

Administratívne a iné poplatky a platby

1 300

  1 900

2 400

1 858,60

2 650

2 650

2 650

240

 

Úroky z vkladov

30

    30

30

8,39

30

30

30

290

 

Iné nedaňové príjmy

0

     0

350

1 598,11

1 600

1 600

1 600

300

 

Granty a transfery

0

0

3 000

29 161,06

1 875

1 825

1 825

310

 

Tuzemské bežné granty a transfery

0

0

3 000

29 161,06

1 875

1 825

1 825

 

                                     KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU

0

0

22 800

33 958,44

10 000

10 000

10 000

230

 

Kapitálové príjmy

0

0

22 800

33 958,44

10 000

10 000

10 000

320

 

Kapitálové transfery

0

0

22 800

33 958,44

   10 000

10 000

10 000

 

                     FINANČNÉ OPERÁCIE

0

 

1 800

1 787,29

0

0

0

0

450

 

Z ostatných finančných operácií

0

 

1 800

1 787,29

0

0

0

0

                     

 

Výdavky v €

Kategórie

Funkčná klasifikácia

Názov položky

Rozpočet rok 2013

Rozpočet rok 2014

Rozpočet rok 2015

Čerpanie rok 2015

Rozpočet rok 2016

Rozpočet rok 2017

Rozpočet rok 2018

                PRÍJMY SPOLU

109 721

119 898

142 480

161 183,39

140 245

140 245

140 245

                    VÝDAVKY SPOLU

109 721

117 992

142 380

109 796,73

140 245

140 245

140 245

 

                                 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

109 721

117 992

118 380

105 570,58

130 245

130 245

130 245

600

 

01 Všeobecné verejné služby

55 132

62 564

61 600

62 844,71

62 335

62 335

62 335

 

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány (obec)

55 132

62 564

61 000

62 204,71

61 655

61 655

61 655

 

01.6.0

VVS inde neklasifikované(voľby)

0

0

600

640,00

680

680

680

 

 

04 Ekonomická oblasť

0

0

1 500

0,00

1 520

1 520

1 520

 

04.5.1

Cestná doprava(cesty, ulice, chodníky)

0

0

1 500

0,00

1 520

1 520

1 520

 

 

05 Ochrana životného prostredia

6 575

6 575

7 450

4 401,65

7 650

7 650

7 650

 

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

6 575

6 575

7 250

4 401,65

7 450

7 450

7 450

 

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

0

0

200

0,00

200

200

200

 

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

5 000

5 000

9 280

3 144,34

13 000

13 000

13 000

 

06.2.0

Rozvoj obce(údržba verejnej zelene)

1 000

1 000

2 000

374,51 

5 700

5 700

5 700

 

06.4.0

Verejné osvetlenie

4 000

4 000

4 000

2 769,83

5 900

5 900

5 900

 

06.6.0

Bývanie a OV inde neklasifikované (bývalá ZŠ)

0

0

3 220

0,00

1 400

1 400

1 400

 

 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

3 470

3 470

2 700

2 805,96

4 300

4 300

4 300

 

08.1.0

Rekreačné a športové služby (TJ)

3 300

3 300

2 500

2 000,00     

2 000

2 000

2 000

 

08.2.0

Kultúrne služby (kultúrne udalosti)

170

170

200

752,06

2 100

2 100

2 100

 

08.3.0

Vysielacie služby

0

0

60

53,90

60

60

60

 

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby (DS en.)

0

0

0

0

140

140

140

 

 

09 Vzdelávanie

40 544

40 383

35 950

32 221,23

41 340

41 340

41 340

 

09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)

31 024

30 763

26 450

22 694,49

28 260

28 260

28 260

 

09.6.0.1

Služby pri predprimárnom vzdelávaní (ŠJ)

9 520

9 620

9 500

9 526,74

13 080

13 080

13 080

 

 

10 Sociálne zabezpečenie

0

0

0

0

100

100

100

 

10.4.0

Rodina a deti

0

0

0

70,56

100

100

100

 

 

                                      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

 

0

58 200

35 745,73

10 000

10 000

10 000

700

 

06 Bývanie a občianska vybavenosť

 

0

58 200

35 745,73

10 000

10 000

10 000

 

06.2.0

Rozvoj obce(verejné priestranstvo, park, ihrisko)

 

0

58 200

35 745,73

10 000

10 000

10 000

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany