Šípkové
  Hlavná stránka  »  Obecný úrad   »  Dokumenty, tlačivá  »  Formuláre na stiahnutie

Formuláre na stiahnutie 

 

doc TL - Ohlásenie drobnej stavby
doc TL - Ohlásenie udržiavacích prác
doc Oznámenie o zmene v platení dane
doc Povolenie na príležitostný predaj - trh
doc Vyhlásenie kvalifikovanej osoby
doc TL - žiadosť odstránenia stavby
doc Žiadosť o povolenie na pripojku
doc Žiadosť o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie
doc TL - Ohlasenie drobnej reklamnej stavby
doc Žiadosť o povolenie výrubu dreviny
doc Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
doc Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
doc Žiadosť o stanovisko Obvodného pozemkového úradu TT
doc TL - Žiadosť o vydanie SP - FO
doc TL - Žiadosť o vydanie SP - PO
doc Žiadosť o umiestnenie stavby
doc Žiadosť o vydanie povolenia na studňu
doc TL - Nariadenie odstránenia stavby
doc TL - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
doc TL - Návrh na vydanie UR - FO+PO
doc TL - Ohlásenie jednoduchej stavby
doc TL - Ohlásenie stavebných úprav
doc TL - Podnet na vykonanie ŠSD
doc TL - Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok
doc TL - Žiadosť o povolenie terénnych úprav
doc TL - Žiadosť - zmena účelu užívania
doc TL - Žiadosť - zmena stavby pred dokončením
doc TL - Žiadosť - predlženie platnosti SP
doc TL - Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie
doc TL - Vzdanie sa odvolania
doc TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
doc TL - Prehlásenie - stavebný dozor
  TL - Vyjadrenie - suseda k stavbe
  Žiadosť o výrub
  Žiadosť - vodná stavba

 

Podporili nás 

 
Iné inštitúcie 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trnavský samosprávny kraj 

Okresný úrad Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

 

 

 

Šípkové
Šípkové  
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany