Šípkové
  Hlavná stránka  »  Aktuality   »  VOĽBY 2014

Voľby 2014 

Vo voľbách na volebné obdobie 2014 - 2018 bola zvolená do funkcie starostky obce

Janka MIŠKUFOVÁ

 

 

 

Výsledky volieb

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v  Šípkovom

Volebný obvod číslo 1

Vo volebnom obvode bolo zvolených  5 poslancov

1.     Ján Blanárik, nezávislý kandidát                                         142                            

2.     Daniel Vido, nezávislý kandidát                                          135

3.     Gabriela Kužlíková, nezávislá kandidátka                            112     

4.     Peter Bielik, nezávislý kandidát                                           92

5.     Ivana Drahová, nezávislá kandidátka                                  75

 

 

Náhradníci:

 

 

6.     Stanislav Oška, nezávislý kandidát                                   75

7.     Veronika Luptáková, SMER – SD                                       64

8.     Lukáš Oška, nezávislý kandidát                                       60

9.     Matej Bielik, nezávislý kandidát                                       36

10.  Andrej Pastorek, nezávislý kandidát                                 20

11.  Jozef Bublavý, nezávislý kandidát                                    19

 

Výsledky volieb

pre voľby starostu obce

v  Šípkovom

Volebný obvod číslo 1

Starosta obce sa stal:

1.     Janka Miškufová, SMER – Sociálna demokracia                107

 

 

2.     Ján Draho, nezávislý kandidát                                      53

3.     Jozef Kusý, nezávislý kandidát                                     28

 

 

OBEC ŠÍPKOVÉ

 

O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov, schválení úväzku starostu
a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šípkovom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v roku 2014 o počte poslancov rozhodlo platným uznesením č. 19/2014 zo dňa 10. 06. 2014, že počet poslancov vo volebnom období 2014-2018 bude 5, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Tým istým uznesením bol schválený úväzok starostu na plný úväzok.

 Obec Šípkovépodľa § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov obce Šípkové je 320. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 40.

 

 

V Šípkovom, dňa 13.08. 2014

 

__________________       

            podpis
   odtlačok pečiatky

Podporili nás 

 
Iné inštitúcie 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trnavský samosprávny kraj 

Okresný úrad Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

 

 

 

Šípkové
Šípkové  
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany