Šípkové
  Hlavná stránka  »  Život v obci   »  Únia žien Slovenska

Únia žien Slovenska 

Únia žien Slovenska v Šípkovom

Dňa 17. júna 2011 bolo založené občianske združenie Únia žien Slovenska v Šípkovom, ktorá má 30 členiek a výbor pracuje v zložení :

Predsedníčka:

Juliana Blanáriková

 

 

 

Podpredsedníčka:   Gabriela Kužlíková

Pokladníčka:            Soňa Vidová

Zapisovateľka:         Veronika Luptáková

Členky revíznej komisie: Petra Kolníková a Janka Miškufová 

Organizácia spolupracuje na organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, konaných v našej obci najmä v spolupráci s obecným úradom, akými sú napr. Hody, Deň matiek, posedenia s dôchodcami a zároveň má veľa plánov do budúcnosti.

Z činnosti v roku 2013:

ZO ÚŽS v Šípkovom sa podieľala na všetkých kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci:

Deň matiek, Deň detí, Hody, Posedenie s dôchodcami, Vianočné trhy.

Organizácia v mesiacoch júl a august organizovala dva zájazdy na kúpalisko THERMALPARK Veľký Meder. Všetky akcie sa uskutočnili v spolupráci s OcÚ Šípkové. Touto cestou by som chcela vyjadriť poďakovanie OcÚ a členkám ZO, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zvýšenie kultúrneho a spoločenského diania v našej obci.

 

A čo máme v pláne na r. 2014?

Február  -  detský karneval

Apríl – Zájazd Tropicarium Budapešť

             Deň zeme – brigáda – úprava parčíkov v obci

Máj -  Deň matiek

Jún - Deň detí

        Turistická vychádzka s opekačkou – Drieňová

Júl – Zájazd THERMALPARK Veľký Meder

August – Súťaž vo varení gulášu

September – Hody

Október – Jesenná brigáda – okolie cintorína

November – posedenie s dôchodcami

December – Vianočné trhy

 

                                                                    Juliana Blanáriková

 

Únia žien Slovenska – rok 2014


      Naše rady sa rozrástli. ZO ÚŽS v Šípkovom má k 12. 12. 2014 zaevidovaných 46 členiek.

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 12. 12. 2014 sa nás zišiel hojný počet  - 35 členiek. Zákusok a vianočný punč boli vynikajúce.
     Predsedníčka p. Juliana Blanáriková všetkých informovala o účasti na spoločenských a kultúrnych akciách „konaných“ v našej obci počas roka 2014. Sme šikovné žienky a záleží nám na tom, aby sa ľudia stretávali, mali k sebe bližšie a aby naša dedinka žila kultúrnym a spoločenským životom.
     Veľká vďaka „zdravému jadru“našej organizácie a pani starostke za výbornú spoluprácu.

A chcete vedieť, čo plánujeme v roku 2015 ?

Február       -  Fašiangový karneval
Marec         -  MDŽ – posedenie
Apríl           -  Jarná brigáda
Máj             -  Deň matiek
Jún              -  Deň detí
                       Turistická prechádzka spojená s opekačkou
                       Členská schôdza
Júl               -  Zájazd do THERMALPARK Veľký Meder
August        -  Súťaž vo varení gulášu
September   -  Hodové posedenie s dychovkou
November   -  Posedenie s dôchodcami
December    - Vianočné trhy  
                       Výročná členská schôdza


                                                                              Juliana Blanáriková

Podradené stránky:


Podporili nás 

 
Iné inštitúcie 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trnavský samosprávny kraj 

Okresný úrad Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

 

 

 

Šípkové
Šípkové  
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany