Šípkové
  Hlavná stránka  »  Samospráva obce   »  Návrhy VZN a dodatkov

Návrh VZN a dodatkov k VZN pred schválením v OZ 

  VZN o miestnej dani 1/2018

 

    
 

  D O D A T O K č. 1

K všeobecne záväznému nariadeniu obce Šípkové o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šípkové

  

 

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany