Šípkové
  Hlavná stránka  »  Praktické informácie   »  Odvoz odpadu

Odvoz odpadu II.polrok 2019 

 

    

  Sklo

 Plasty

  Papier

  Kovy

  Tetrapaky

Na seprovaný zber sú určené nádoby na troch zberných miestach v obci :

1100 l nádoba červená - kovy

1100 l nádoba modrá - papier

1100 l nádoba kovová - sklo

1100 l nádoba oranžová - tetrapaky

 

1. Pri cintoríne - kovy, tetrapaky, sklo, papier

2. pri Obecnom úrade- kovy tetrapaky, sklo, papier

3. Pri parku - kovy, tetrapaky, sklo, papier

Plasty zberajú občania do plastových vriec, ktoré  v čase odvozu plastov vyložia pred svoju nehnuteľnosť.

Objemný odpad a elektroodpad sa zberá 2 krát ročne pri Obecnom úrade, o termíne zberu a odvozu sú občania vopred oboznámení z miestneho rozhlasu.

 

Miera vytriedenia komunálneho odpadu v obci Šípkové za rok 2019 je 28 %.

Šípkové
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany