Šípkové
  Hlavná stránka  »  Materská škola   »  Činnosť materskej školy

O činnosti materskej školy 

>Naša Materská škola v malej podkarpatskej obci Šípkové je inštitúciou predprimárneho vzdelávania, kde v edukačnom procese preferujeme rodinný spôsob výchovy, teda úzko spolupracujeme s rodinami detí. Výchovu a vzdelávanie poskytujeme deťom vo veku troch až šiestich rokov pod odborným vedením skúsených pedagógov.

 

Edukačný proces v MŠ prebieha denne s heterogénnou skupinou detí podľa vopred stanovených cieľov obsiahnutých v Školskom vzdelávacom programe. Tento je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0. Činnosti realizované v materskej škole majú jasne vytýčený cieľ, vytvorený v úzkej spolupráci s rodičmi detí a so zriaďovateľom.  

  Počas školského roka ponúkame deťom a tiež ich rodičom nadštandardné aktivity v podobe spoločných stretnutí, činností, tvorivých dielní, kultúrnych a športových podujatí.

 

Deťom ponúkame možnosť získavať a rozvíjať základy digitálnej gramotnosti, predčitateľskej gramotnosti, nadštandardných výtvarných zručností, pohybových schopností a podobne. Deti sú v čase strávenom v materskej škole šťastné a spokojné, čo následne úzko koreluje s harmonickým a všestranným rozvojom osobnosti dieťaťa.

Všetkými aktivitami, činnosťami a odbornými vplyvmi zo strany pedagógov tak prispievame k naplneniu nášho kréda: „ V našej Materskej škole sú šťastné deti a ich spokojní rodičia.“

                                                                                       

 

 

Podporili nás 

 
Iné inštitúcie 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trnavský samosprávny kraj 

Okresný úrad Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

 

 

 

Šípkové
Šípkové  
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany