Šípkové
  Hlavná stránka  »  Aktuality   »  Výzva na predkladanie ponúk

1.Výzva na predkladanie ponúk 

1.Výzva na predkladanie ponú

Príloha č.1 Technická špecifikácia Šípkové

Príloha č. 2 výkaz výmer Šípkové

Príloha č.3 Zmluva o dielo Šípkové

Príloha č.4 Návrh kritérií Šípkové

Zápisnica z vyhodnotenia DI Šípkové

 

Podporili nás 

 
Iné inštitúcie 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Trnavský samosprávny kraj 

Okresný úrad Piešťany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

 

 

 

Šípkové
Šípkové  
Šípkové
 
 
Kontakty | Mapa webu |  Vrbové  |  Prašník  |  Šterusy  |  Krakovany  |  Trebatice  |  Podolie  |  Krajné  |  Piešťany